Έλα στην ομάδα τώρα!

Business Development Manager

Η APCOPAY αναζητά Business Development Manager που θα ενταχθεί στη δυναμική της ομάδα. Ως μέρος της Harvest Technology plc, η APCOPAY είναι το διεθνές brand πληρωμών, προσφέροντας λύσεις διεκπεραίωσης συναλλαγών eCommerce που εκτελούνται με τη χρήση χρεωστικών, πιστωτικών καρτών και άλλων μεθόδων πληρωμών. Υποστηρίζει περισσότερες από 240 εναλλακτικές λύσεις πληρωμών, 35 γλώσσες, 100 συναλλάγματα και 40 συνεργαζόμενες τράπεζες για αποδοχή πληρωμών με κάρτες, παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε 1.200 επιχειρήσεις σε 25 χώρες. Το πελατολόγιο της APCOPAY περιλαμβάνει αεροπορικές εταιρείες, λιανεμπόρους, παρόχους τηλεπικοινωνιών και έχει εισέλθει στον χώρο της διεκπεραίωσης πληρωμών για εταιρείες iGaming ήδη από το 2004.

Αρμοδιότητες
Με βάση την Ελλάδα και αναφερόμενος/η στον Country Manager, ο/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η για τη διαχείριση των επαγγελματικών σχέσεων με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες. Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών πωλήσεων και εσόδων, η συγκεκριμένη θέση αναζητά ένα επικοινωνιακό και ευέλικτο άτομο που αφενός θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις προτεραιότητες όταν προκύπτουν ταυτόχρονα πολλές σημαντικές και επείγοντες εργασίες και αφετέρου θα μπορεί να αλληλεπιδρά παραγωγικά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Απαιτούμενα προσόντα
Ο/η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες και να είναι πρόθυμος/η να αναλάβει πρωτοβουλίες, οι οποίες θα είναι ευθυγραμμισμένες με τους προκαθορισμένους στόχους επιβράβευσης. Η ευχέρεια στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας είναι προαπαιτούμενη, ενώ πρωτύτερη αντίστοιχη εμπειρία, ειδικά στον κλάδο των ηλεκτρονικών πληρωμών, θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα και σχετική συνοδευτική επιστολή στη Mireille Mifsud στο [email protected]. Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με αυστηρή εχεμύθεια, ενώ μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά με την παραλαβή της αίτησής τους.

Ας ξεκινήσουμε!

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα!

!
!
!
!
!
!